SPF (PRRS-vrij)

Op de SPF stations van Varkens KI Nederland worden alleen beren geplaatst die PRRS-vrij zijn. Bij deze beren met een hoge gezondheidsstatus, wordt twee keer per maand 10% van de beren via bloedonderzoek onderzocht op de aanwezigheid van PRRS virus (PCR) en/of PRRS antistoffen. Tevens worden wekelijks van meerdere beren spermamonsters onderzocht om besmetting met het PRRS virus uit te sluiten.

Op het conventionele station van Varkens KI Nederland wordt ieder kwartaal 25% van de beren onderzocht op de aanwezigheid van PRRS-virus in het bloed (PCR).

Naast de structurele monitoring via bloedonderzoek wordt op alle stations, voorafgaand aan de start van de productie, een gezondheids- en voeropnamecontrole uitgevoerd bij alle beren. Bij elke vangbeurt wordt daarnaast de temperatuur van beren gemeten. In geval van ziekte en/of verhoging (>39 graden Celsius) wordt de beer uitgesloten van productie en wordt verder veterinair onderzoek gestart.

Wanneer er een verdenking van PRRS is wordt er direct bloedonderzoek uitgevoerd. Er zijn afspraken gemaakt met laboratoria zodat wij in deze gevallen diezelfde dag een uitslag ontvangen, zodat er passende maatregelen genomen kunnen worden betreffende productie en levering van sperma.

Onze SPF stations beschikken daarnaast over filtering van inkomende lucht en er wordt aan strenge richtlijnen voldaan ten aanzien van biosecurity.

Deze wijze van PRRS monitoring is in lijn met de nieuwe Europese AHL (Animal Health Law) en goedgekeurd door de NVWA voor export.

Ondanks deze wijze van PRRS monitoring kan Varkens KI Nederland nooit met 100% zekerheid garanderen dat het sperma PRRS-vrij is. Om toch zekerheid te verkrijgen kan Varkens KI Nederland sperma voor u laten testen op het PRRS-virus door middel van het uitvoeren van een PCR-test. Dergelijke PCR-testen kan  Varkens KI Nederland voor u laten uitvoeren tegen vergoeding van de hiermee gemoeide kosten. Indien u een dergelijke PCR-test niet wenst af te nemen zijn de eventuele hiermee gemoeide gevolgen voor uw rekening en risico.