Hoogste kwaliteit

Varkens KI Nederland levert haar klanten een zo hoog mogelijke kwaliteit. Hoge vruchtbaarheid op de zeugenbedrijven en de beste vleesvarkensresultaten zijn ons doel. Door een intensieve en strikte controle op nieuwe te ontvangen beren worden “risico-beren” uitgesloten van productie. Dagelijkse vindt een kritische beoordeling van ejaculaten plaats, waarbij we gebruik maken van de meest nauwkeurige en betrouwbare systemen. Geautomatiseerd wordt de beweging en vorm van spermacellen beoordeeld en wordt met hoge mate van zekerheid een oordeel gegeven over mogelijk risico’s of afwijkende vruchtbaarheid. Sperma doses worden intensief gevolgd in houdbaarheid en dagelijks wordt de afwezigheid van schadelijke bacteriën vastgesteld.

In samenwerking met fokkerij-organisaties worden continue beren vervangen om de nieuwste generatie, betere beren in te zetten. De vervangingspercentages lopen elk jaar op, mede door de stijgende snelheid van de genetische vooruitgang. Beren worden in verschillende categorieën ingedeeld om uniformere biggen en vleesvarkens te krijgen, passend bij doelstellingen van de klant. Alle beren worden DNA getest en de chromosomen worden onderzocht op de aanwezigheid van ongewenste afwijkingen. Dit zijn dure testen, maar met bewezen verhoging van de kwaliteit voor onze klanten.

Kennis voor verbetering

Om kwaliteit te blijven leveren is Varkens KI Nederland internationaal actief om op de hoogte te blijven van k.i.-ontwikkelingen wereldwijd. Ook wordt samenwerking met fokkerij-organisaties van andere diersoorten, universiteiten en leveranciers gezocht. Om te kunnen blijven verbeteren worden nieuwe technieken en technologieën getest of getoetst. Naar aanleiding van reacties en suggesties van klanten en leveranciers worden voorstellen gedaan om verbeteringen te realiseren. Soms klein en klantspecifiek, maar soms ook fundamenteel en verandert de dagelijkse gang van zaken.

Kennis wordt binnen Varkens KI Nederland gedeeld met collega’s, maar ook met onze klanten. Specialisten op het gebied van beren, laboratorium, automatisering en inseminatiemanagement brengen de laatste kennis naar onze klanten en zorgen gezamenlijk voor een enorme ontwikkelkracht. Zo wordt het delen van vruchtbaarheidsresultaten op de bedrijven ingezet om ontwikkeling over bedrijven heen waar te nemen en zo nieuwe kennis en verbeterde adviezen te kunnen inzetten.

Innovatie in Vruchtbaarheid

De huidige prestaties in vruchtbaarheid van onze klanten zijn wereldwijd leidend en maatgevend. Verbeteringen en vooruitgang hierin worden dan ook steeds moeilijker. Toch blijven Varkens KI Nederland en haar internationale netwerk AIM Worldwide zich inzetten om innovaties te brengen op dit vakgebied. Suboptimale resultaten of verstoringen van het normale kwaliteitsproces worden weggenomen door nieuwe sperma kwaliteitsparameters te toetsen. Nieuwe inseminatietechnieken worden uitgebreid bekeken en getoetst in de praktijk. Bij gebleken geschiktheid en meerwaarde voor de klanten van Varkens KI Nederland zullen we niet aarzelen om deze in te zetten en te ontsluiten naar onze klanten. Dit betekent dat we niet altijd de goedkoopste oplossing zijn, maar wel dat onze producten onze klanten de meeste meerwaarde geven.