Eindberen

TN Tempo

De TN Tempo is een beer die uitblinkt door de vitaliteit van de nakomelingen. Nakomelingen van de TN Tempo zijn bijzonder geschikt voor gestuurde voedering. De karkassen zijn uitermate geschikt voor de baconproductie.

 • Snelle groei
 • Sterkte en uniformiteit
 • Hoge vitaliteit en dus lage sterfte
 • Grote voeropnamecapaciteit

TN Tybor

De beer met de beste bigvitaliteit in het semi-luxe segment. In combinatie met een bespierde zeug met weinig spekdikte, een uitstekende robuustheid en vitaliteit. TN Tybor is een combinatie van de Tempo met een Piétrain. De Tybor is onderscheidend in hoge groei met behoud van een uitstekende karkaskwaliteit.

 • Robuuste en vitale biggen en vleesvarkens
 • Top groeicijfers met scherpe voederconversies
 • Karkaseigenschappen van Piétrain niveau

TN Talent

Nakomelingen van de TN Talent zijn geschikt voor onbeperkte voedering en de karkassen zijn zeer geschikt voor de versvleesmarkt.

 • Hoge voerefficiëntie
 • Goede bevleesdheid
 • Uitmuntende vleeskwaliteit
 • Vitaliteit en uniformiteit

TN Traxx

De combinatie van TN Traxx met een bespierde zeug is ideaal om het snelst vleesvarkens met een hoge karkaswaarde te produceren. TN Traxx is een combinatie van een Duroc met een Piétrain. De TN Traxx blinkt uit in snelle groei naar hoge slachtgewichten in combinatie met uitstekende spier- en spekdiktes.

 • Goede voeropname en hoge groei tot een zwaar geslachtgewicht
 • Bespierde, goed geconformeerde vleesvarkens
 • Robuuste en vitale biggen en vleesvarkens

TN Triton

De TN Triton is de Piétrainbeer met meerwaarde van Topigs Norsvin . Nakomelingen van deze robuuste eindbeer zijn maar liefst drie keer beter. Ze realiseren een betere groei, zijn vitaler en uniformer. Drie belangrijke voordelen die zorgen voor een beter saldo voor zowel de zeugenhouder als de vleesvarkenshouder.

 • Meer groei
 • Uniforme tomen
 • Vitale vleesvarkens

TN Select

De TN Select-eindbeer staat garant voor een extreme bevleesdheid. Doordat de beer volledig stressvrij is, hebben de nakomelingen van de beer een uitmuntende vleeskwaliteit. De nakomelingen van de TN Select zijn zeer gewild voor afzet op de Duitse markt.

 • Hoge score in spierdikte en lage score in spekdikte
 • Uitstekende voerconversie
 • Uniforme conformatie
 • Stressvrij: dus vlees met weinig dripverlies en hoge big- en vleesvarkenoverleving

Top Select

Van de Top Select-eindbeer zijn nakomelingentests uitgevoerd. Het uitvoeren van een nakomelingentest geeft een zeer hoge betrouwbaarheid van de prestaties. De nakomelingen van de Top Select zijn zeer gewild in de Duitse markt.

 • Betrouwbare hoge score in spierdikte en lage score in spekdikte
 • Uitstekende groei en voerconversie
 • Uniforme conformatie
 • De Piétrain met de grootste zekerheid op de gewenste resultaten

Gene Plus (Axiom)

De Gene Plus (Axiom) is een in Frankrijk gefokte Piétrain. In het fokdoel is veel ruimte voor vleeskwaliteit en rendement. De focus op rendement resulteert in een lage voerconversie en uitstekende karkaseigenschappen. De Gene Plus (Axiom) is een Piétrain die uitstekend past bij gestuurde voersystemen of in combinatie met zeugen die weinig spek vererven.

 • Hoge vitaliteit
 • Hoge groei
 • Extreem bespierd

Deense Duroc

De Deense Duroc is een efficiënte, snelgroeiende Duroc die prima past wanneer een hoge omzetsnelheid het doel is. Een prima bespiering in combinatie met lage spekdiktes resulteert in magere karkassen. De focus in het fokdoel van de Deense Duroc ligt voor meer dan de helft op voerconversie. Daarna zijn groei en mager vleespercentage de belangrijkste kenmerken.

 • Lage voerconversie
 • Hoge groei
 • Prima mager vleespercentage