AIM worldwide netwerk

AIM Worldwide is een netwerkorganisatie die tien jaar geleden is opgericht door Topigs Norsvin. Het doel van het netwerk is de wereldwijde verspreiding van k.i.-kennis en het ondersteunen van de distributie van Topigs Norsvin genetica. Binnen het netwerk worden wereldwijde kennis en ervaringen met elkaar gedeeld en succesvolle werkwijzen wereldwijd doorgevoerd. Varkens KI Nederland en haar zusterbedrijven in het buitenland hebben al meer dan veertig jaar ervaring in kunstmatige inseminatie. Wereldwijd wordt het AIM netwerk geroemd om haar effectieve werkwijze, kwaliteitsbeheersing en -standaarden en haar bevruchtingsresultaten in het veld. Door jaarlijkse audits, trainingen, protocollen, managementsoftware en een unieke verdunner wordt de kwaliteit van de doses geborgd. Door k.i.-specialisten internationaal in te zetten, blijven deze uitstekend op de hoogte van internationale ontwikkelingen en worden in een vroeg stadium nieuwe trends opgepakt en uitgetest.

1

Grootste k.i.-netwerk in de wereld

28

Aanwezig in 28 landen

52

K.I.-stations en groeiend

500

R&D budget €500.000

12

miljoen doses per jaar

66

miljoen biggen per jaar

33

biljard zaadcellen per jaar

112

duizend bacteriologische controles

Onderdeel van Topigs Group BV

Varkens KI Nederland BV is net als Topigs Norsvin Nederland BV onderdeel van Topigs Group BV, de werkmaatschappij van Coöperatie Topigs UA. Varkens KI Nederland is de distributeur van 95% van alle Topigs Norsvin genetica in Nederland dat via eindbeersperma en eigen aanfok (InGene) in de markt wordt gezet.

 

Nederlandse samenwerking met Topigs Norsvin

De klanten van Varkens KI Nederland worden gemanaged door de accountmanagers van Topigs Norsvin Nederland BV. Ook op het gebied van R&D wordt er veel samengewerkt, projecten en onderzoeken hebben vaak overlap en kunnen meerdere doelen nastreven. Bij het Topigs Norsvin Research Centre worden met grote regelmaat gezamenlijke onderzoeken gedaan.

 

Onderzoek

Door internationale samenwerking is een gezamenlijk jaarlijks k.i.-budget van ruim 500.000 euro beschikbaar. Met dit budget worden nieuwe technieken en trends in de wereld van k.i. en reproductie onderzocht. Door samenwerkingen met een tiental universiteiten en inzet van gepromoveerde onderzoekers wordt hoogwaardig en internationaal erkend onderzoek verricht. Onderzoekers en internationale k.i.-specialisten worden vaak gevraagd om lezingen te verzorgen, zowel wetenschappelijk als praktisch. Borging van kwaliteit en vruchtbaarheid, verbeterde inzet van k.i.-beren, verlengen van de houdbaarheid en reductie van bedrijfsrisico’s zijn enkele vaste onderdelen in het onderzoeksprogramma.