Combineren van morfologietechnieken

Morfologie is de studie van vorm en structuur van een organisme. Morfologie gebruiken we bij het beoordelen van de spermacellen. Hoe zien de cellen er uit? Vertonen de spermacellen vormafwijkingen? Waarom is het beoordelen van de vorm en structuur van spermacellen zo belangrijk? 

Het belang van morfologisch beoordelen is groot. Sperma met een hoog percentage afwijkingen geeft namelijk een verminderde kans op bevruchting. Door sperma kritisch te beoordelen, zorgen we voor een betere kwaliteit van de doses. Het beoordelen van sperma op vormafwijkingen gebeurt in twee stappen. De eerste stap is de automatische celbeoordeling met de IVOS II. Dit systeem stelt van elk ejaculaat het percentage afwijkende spermacellen vast. Door de beoordeling van honderden cellen krijgen we een nauwkeurige bepaling.

De IVOS II herkent de belangrijkste afwijkingen, maar niet alle abnormale cellen. Daarom is de tweede stap, handmatige microscopische beoordeling, nog steeds onderdeel van onze kwaliteitscontroles. Onze vakkundige laboranten zijn in staat om middels een uitstrijkje met speciale kleuringsvloeistof ook de andere afwijkingen waar te nemen. Deze beoordeling gebeurt minimaal eens per maand.

Handmatig beoordelen begint met het mengen van een druppel sperma en een druppel kleuring. Hiervan wordt een uitstrijkje gemaakt , waarna de beoordeling van honderd spermacellen plaatsvindt. Zo detecteren we kopkapproblemen en afwijkende kopvormen. Sperma dat niet voldoet aan onze kwaliteitseisen, verwerken we niet verder.

Bovenstaande werkwijze passen we uniform toe op alle laboratoria van Varkens KI Nederland. Ieder halfjaar vindt interne verificatie van deze werkwijze plaats. Zo houden we onze kennis up-to-date. Daarnaast gebruiken we de gegevens die met de IVOS II zijn verzameld in het KI onderzoeksprogramma voor het verder aanscherpen van onze kwaliteitscriteria. Hiermee borgen wij een uitstekende kwaliteit van het uitgeleverde sperma.

Meer nieuws