De Talent zorgt voor efficiënte vleesvarkens met een hoge vleeskwaliteit. Nakomelingen blinken uit door een hoge voerefficiëntie, goede uniforme bevleesdheid en hoge vitaliteit.