Privacy en Cookie Policy van Varkens KI Nederland

Varkens KI Nederland BV (‘Varkens KI Nederland of ‘we/onze’) hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers. Hieronder wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Websites

De disclaimer en Privacy en Cookie Policy zijn van toepassing op alle door Varkens KI Nederland beheerde websites, waaronder de website varkenski.nl.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

  1. Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door u te registreren bij ons of u aanmeldt voor onze nieuwsbrief via onze website. De persoonsgegevens die wij dan verzamelen zijn uw naam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer en e-mailadres.
  2. Wanneer u onze website bezoekt, bijvoorbeeld informatie over het apparaat dat u gebruikt, uw IP-adres, de browser die u gebruikt, de duur van uw bezoek aan onze website en de pagina’s die u bezoekt.

Doeleinden gebruik persoonsgegevens

  1. Om contact met u op te nemen wanneer u een webformulier op de website heeft ingevuld;
  2. Om u informatie toe te sturen waarvan wij verwachten dat deze relevant is voor u;
  3. Om u te benaderen voor marketingdoeleinden gericht op onze diensten en producten;
  4. Om te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen als u onze website bezoekt.

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies om de website voor u te personaliseren.

Wij gebruiken daarnaast analytische cookies om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, wanneer en op welke tijdstippen de website wordt bezocht, via welke domeinnaam u de website bezoekt en om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Varkens KI Nederland gebruikt daarvoor de diensten van Google Analytics. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie.

Wij kunnen de door middel van cookies verzamelde gegevens eveneens gebruiken voor re-targeting doeleinden. Daarvoor maakt Varkens KI Nederland gebruik van de diensten van Pardot, een groepsonderdeel van Salesforce.com. De informatie die met behulp van deze cookies wordt verkregen kan worden overgebracht of opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Salesforce.com voor meer informatie.

De social media buttons op deze website zijn links naar de betreffende social media pagina’s. Indien u op een social media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst. 

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Zo kunt u in Internet Explorer via “Instellingen”, “Internetopties”, “Privacy” de optie “Alle cookies blokkeren” selecteren door de daarvoor bestemde balk geheel naar boven te schuiven. Dit kan echter een negatieve invloed hebben op de werking van onze website.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Varkens KI Nederland maakt gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Wij slaan uw persoonsgegevens op beveiligde Pardot en Salesforce.com servers op binnen de EU. Pardot en Salesforce.com treden op als bewerkers van Varkens KI Nederland. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar servers in de Verenigde Staten. Varkens KI Nederland heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacy regelgeving een bewerkersovereenkomst gesloten met Pardot en Salesforce.com conform de Europese modelcontracten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy policy van Salesforce.com en de Privacy policy van Pardot.

Uw persoonsgegevens kunnen door Varkens KI Nederland ook worden verstrekt aan de afzonderlijke rechtspersonen van Varkens KI Nederland in binnen- en buitenland voor marketingdoeleinden. Wij wijzen erop dat deze rechtspersonen gevestigd kunnen zijn buiten de EU in een land zonder passend beschermingsniveau op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Tegen dergelijke verstrekkingen kunt u bezwaar maken door een e-mail te sturen aan communication@topigsnorsvin.com.

Tot slot kunnen we uw persoonsgegevens ook verstrekken aan derden voor zover dat op grond van wet- en regelgeving vereist is.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Aanpassingen Privacy en Cookie Policy

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Wijzigings- en correctierecht

U heeft het recht om Varkens KI Nederland schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u Varkens KI Nederland verzoeken om deze te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Daarnaast kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens zullen binnen 30 dagen door ons worden behandeld.

Contact

Indien u vragen heeft over deze Privacy en Cookie Policy of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken via e-mail (communication@topigsnorsvin.com) of per post:

Varkens KI Nederland BV, Helvoirtseweg 227, 5263 LT Vught, Telefoon +31 411 648820

 

 

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de door Varkens KI Nederland beheerde websites. Bij ieder bezoek van deze websites gelden de bepalingen en voorwaarden in deze disclaimer.

Eigendom

Varkens KI Nederland websites zijn eigendom van de afzonderlijke rechtspersonen van Varkens KI Nederland. Onder de naam “Varkens KI Nederland” worden op deze website alle bovengenoemde rechtspersonen verstaan, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk.

Intellectuele Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de informatie, afbeeldingen, opmaak, documenten, audio, video, tekst en software op deze website komen uitsluitend toe aan Varkens KI Nederland. Het is niet toegestaan om de informatie op deze website te kopiëren, downloaden, publiceren of – in welke vorm dan ook – te verspreiden of vermenigvuldigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Varkens KI Nederland.

Aansprakelijkheid

Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website, aanvaardt Varkens KI Nederland hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Varkens KI Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van deze website.

Deze website bevat links naar andere websites, waarvoor Varkens KI Nederland geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

Wijzigingen

Varkens KI Nederland kan van tijd tot tijd de voorwaarden van deze disclaimer wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op haar website.